Monikanavaoppimisen opisto

Mutta yleisö ei opi. Ei, vaikka lukion takapulpeteilla nuokkumalla läpäisseet tulevat esimiehet kirjoittavat jokaisen tärkeän pointin ylös joko ”mäkkiin” tai ”aipädiinsä”. Mitään ei mene ohi mutta ei myöskään jää sisään. Missä vika?

Monikanavaoppiminen mahdollistetaan liiketoiminnallisen oppimismuoilun avulla. Yhtenä päätavoitteena on oppimisen yksilöllinen personointi. Personoinnilla tarkoitetaan sitä, että jokainen osallistuja voi oppia halutut asiat, itselleen sopivalla tavalla. Oppimismuotoilu ottaa huomioon osallistujien ominaisimmat oppimistavat, eri oppimiskanavien hyödyntämisen ja liiketoiminnan tarpeet. Oppimismuotoilu vaikuttaa positiivisesti ihmisten motivaatioon, ajattelutapoihin ja asenteisiin omaa oppimista ja kehittymistä kohtaan.

“Monikanavaoppiminen on erilaisten oppimisen tapojen liiketoiminnallista ja pedagogista muotoilua niin, että investointien tuotto paranee merkittävästi. Monikanavaoppimisessa oppimisen tehokkuus, tuloksekkuus ja personointi on kaiken ydin”.